Polityka prywatności

Niniejsza deklaracja o ochronie danych stanowi ramy przetwarzania danych osobowych przez GoodJob zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO).
Zebrane dane osobowe są sprawdzane i przetwarzane przez GoodJob (administrator danych). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy naszych wnioskodawców lub freelancerów i odbiorców naszych usług, naszych pracowników obsługi klienta, przedstawicieli naszych partnerów biznesowych i klientów.
Oświadczenie o ochronie danych opisuje rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osobowe, jak długo są one przechowywane przez nas i komu są przekazywane.
Tutaj możesz również dowiedzieć się, jak możesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych i skorzystać z przysługujących Ci praw.
Gromadzone przez nas dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych, przez telefon lub osobiście podczas przeprowadzania rekrutacji.
W zależności od rodzaju relacji biznesowych gromadzone są w szczególności następujące dane osobowe:
• Informacje kontaktowe przede wszystkim: nazwisko i imię, adres, numer telefonu i adres e-mail;
• dane kontaktowe osób, z którymi powinniśmy się kontaktować w Twoim imieniu (zakładamy, że osoby te wcześniej wyraziły zgodę na to przekazanie nam ich danych), oraz
• inne informacje, które nam przekazujesz, np. B. w ankietach lub za pośrednictwem;
• informacje przekazane na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”;
Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy również dane osobowe przekazane przez Ciebie jako wnioskodawcę, pracownika lub freelancera zgodnie z przepisami RODO. Ponadto, gdy zwrócisz się do nas, możemy gromadzić następujące dane osobowe

• data urodzenia;
• płeć;
• narodowość;
• kariera zawodowa i ścieżka edukacyjna,
• znajomość języków obcych i inne umiejętności zawodowe;
• numer ubezpieczenia społecznego lub inne numery identyfikacyjne np. PESEL wydane przez organy publiczne;
• informacje o koncie bankowym;
• informacje na temat świadczeń społecznych;
• NIP i inne informacje podatkowe;
• Informacje z referencji i informacje zawarte w twoim cv, a także informacje, które nam przekazujesz na temat twoich zainteresowań zawodowych i inne informacje na temat twoich kwalifikacji zawodowych;
Oprócz tego, jeżeli jest to wymagane przez prawo i wyraziłeś wyraźną zgodę:

• informacje o stanie zdrowia;
• informacje o niekaralności;
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę lub świadczenia usługi zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO, w szczególności zgodnie z. § 6 RODO, które udostępniłeś nam jako pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub które powstają podczas stosunku pracy lub pracy, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i / lub prawnych.
Wykorzystywanie gromadzonych przez nas danych osobowych
Administrator danych gromadzi i wykorzystuje zebrane dane do następujących celów:
• pośrednictwo pracy i zapewnianie rozwiązań kadrowych;
• dostarczaniem pracowników dla naszych klientów;
• Prowadzenie, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie, ulepszanie, analizowanie i ulepszanie naszych usług; zarządzanie naszą komunikacją; przeprowadzanie analizy danych; wykonywanie rachunkowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych);
• Odpowiadanie na indywidualne zapytania
• W zakresie dozwolonym przez prawo, do komunikowania się i zarządzania wydarzeniami specjalnymi, promocjami, programami, ofertami, ankietami, konkursami i badaniami rynku;
• ochrona przed oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz
• zgodności i egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych, odpowiednich standardów branżowych, zobowiązań umownych i naszych wytycznych.

W zależności od indywidualnego przypadku przetwarzanie danych osobowych opiera się na tych podstawach prawnych:
• wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo;
• w celu zapewnienia, że ​​wywiązujemy się z prawnego lub umownego zobowiązania lub obowiązku koniecznego do zawarcia umowy (na przykład przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia, że ​​płacone są twoje płace i podatki);
• jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu Administratora Danych lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają (na przykład, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do strony internetowej, aby mógł on korzystać z oferowanych usług);
Jeśli jesteś pracownikiem, wnioskodawcą lub freelancerem i aplikujesz będziemy wykorzystywać dane opisane w zakresie dozwolonym przez prawo:
• jeżeli użycie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności danej osoby nie przeważają (na przykład, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do strony internetowej, aby mógł on być świadomy oferowanych usług) ,
• dostarczania ofert pracy i projektów oraz oferować pracę;
• dodatkowe usługi takie jak: zapewnienie szkoleń i środków dalszej edukacji, porad zawodowych i wsparcia w reorientacji zawodowej;
• określania kwalifikacji kandydata lub freelancera oraz umiejętności związanych z pracą;
• analizy bazy danych kandydatów i pracowników; ocena indywidualnej wydajności, umiejętności indywidualnych i związanych z pracą, identyfikacja niedoboru umiejętności;
• użycia informacji, aby pokazywać potencjalne możliwości i analizować trendy w praktykach rekrutacyjnych.

Administrator danych może również wykorzystywać dane do innych celów, o których informuje osobno w momencie gromadzenia danych. Jeśli jesteś kandydatem lub pracownikiem, Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).
Uzasadadniony interes firmy
Administrator danych może być w stanie przetwarzać dane osobowe w niektórych uzasadnionych celach biznesowych (tak zwany uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Gdy wykorzystujemy dane do tych celów, zapewniamy, że Twoje prawa są wzięte pod uwagę i przestrzegane. Masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Zgłoś swój sprzeciw na adres: marcin@good-job.eu
Zanim zgłosisz sprzeciw, pamiętaj, że może to wpłynąć na naszą zdolność do zapewnienia pożądanej usługi.
Jak długo przechowujemy gromadzone dane osobowe

Administrator danych przechowuje dane osobowe pracowników i kandydatów tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, do innych uzasadnionych celów biznesowych lub zgodnie z obowiązującym prawem , Firma może przechowywać dane osobowe pracowników (w tym dane osobowe) w formie elektronicznej lub tradycyjnej w siedzibie firmy.
Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

GoodJob przekazuje dane osobowe swoim partnerom biznesowym i klientom tylko i wyłącznie w celu pośrednictwa do miejsca pracy, przedstawienia kandydata klientom i zapewnienia pomyślnego przebiegu rekrutacji. Po udostępnieniu danych osobowych pracowników firmy lub udostępnieniu ich zewnętrznym dostawcom usług, Administrator danych zwróci się do tych jednostek o wykorzystanie danych osobowych pracowników wyłącznie do określonych celów i wyłącznie na podstawie instrukcji Administratora Danych, zapewnieni odpowiednich techniczne i organizacyjnie środków bezpieczeństwa oraz uniemożliwienie bezprawnego ujawnienia danych osobowych pracowników.
Twoje prawa

Masz prawo do przeglądania i przeglądania swoich danych osobowych, prawo do poprawiania lub zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych oraz prawo do usuwania lub blokowania danych zgodnie z obowiązującym prawem. Po przesłaniu wniosku o dostęp, poprawienie lub usunięcie danych osobowych Administrator Danych odpowie na Twoje żądanie w oparciu o obowiązujące prawo. Możesz wyrazić sprzeciw przetwarzana przez Administratora Twoich danych osobowych w dowolnym momencie z ważnych i uzasadnionych powodów w związku z określoną sytuacją, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.


Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Dane firmy

GoodJob

Ul. Juliana Fałata 105/9
87 - 100 Toruń
VAT EU: PL7361672807
KRAZ: 22412
Strona wykorzystuje pliki cookies, by działać prawidłowo oraz do celów analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w: Polityce Prywatności
facebook-squarephoneenvelope